Jídlo

Geneticky modifikované plodiny

V poslední době je velice živým tématem otázka geneticky modifikovaných plodin a potravin. Největší výhodou těchto plodin je jejich velká odolnost proti různým škůdcům, houbám nebo virům, ale také proti nepříznivým vlivům počasí, které se chová dost často neočekávaně a způsobuje nám různá i nepříjemná překvapení. Zároveň je tak těchto plodin při sklízení více, protože více vydrží, a tak přináší jejich pěstování i více peněz.

Velkou otázkou zůstává, zda je upravování plodin kvůli tomu, aby měli lidé dostatek potravy, anebo kvůli menším ztrátám při jejich pěstování. Možná to souvisí i s tím, že se snažíme naši práci zjednodušit a ulehčit. A tak i v pěstování plodin se snažíme vymyslet něco, co nám pomůže překonat překážky. Mnohdy je totiž náš boj se škůdci velice vyčerpávající. A boj s různými vlivy počasí je kolikrát marný. Různé krupobití, záplavy, kroupy, mráz či led, ale i úmorná sucha a nedostatek vody. To všechno vědce nutí vynalézt něco, co pěstitelům pomůže, co jim ulehčí jejich dřinu a co jim pomůže tolik neprodělávat. I z těchto důvodů spousta zemědělců končí, protože více prodělává, než vydělává. A co potom lidé, kteří ve svých zemích hladoví. Mohly by jim tyto plodiny pomoci? Ale jsou zde i obavy, zda tyto modifikované plodiny nemohou lidstvu uškodit. Co když se ti, kteří tuto modifikaci vymysleli, spletli a tyto plodiny nám budou v budoucnu nebezpečné.

Vzhledem k tomu, že zatím neznáme odpovědi na tyto otázky, musíme počkat a především vytrvat v tom, aby byla dána možnost tyto plodiny pěstovat a zkoumat. Nevíme také, zda se nepříznivě neovlivní pěstování obyčejných plodin nebo zda se nepřenese tento geneticky upravený materiál na jiné organismy, jako jsou stromy nebo zvířata.

Napište komentář