Jak se jedlo dříve

Určitě mi dáte za pravdu, že různá doba má vliv na způsob stravování a požadavky na ně. Nic se nemění na faktu, že movitější lidé si mohli a mohou dovolit kvalitnější a dražší potraviny než ti ostatní lidé. Jinak se stravovali vojáci na vojně, sedláci a jejich zaměstnanci a jinak se jedlo ve městě a na vesnici. Jako v každém kraji měli svůj kroj, tak i určité jídlo, které se preferovalo pouze v té dané oblasti. Byly doby, kdy býval hlad. V důsledku přírodních katastrof byla často neúroda a následkem byl velký hlad a nemalá úmrtnost obyvatel a dobytka. Vojáci při válečných taženích, kteří měli to štěstí a přežili, často obsazovali vesnice, kde v nejlepším případě pouze kradli a to, co se dalo, dobytek nevyjímaje. Podstatný rozdíl v jídelníčku byl určitě i ve městech a na vesnicích. Ve městě se v prvé řadě kupovaly potraviny a hotová jídla, která byla vypěstována a vyhotovena na vesnicích. Ale městské děti si navíc užívaly pamlsků, které si zakoupily v cukrárně, ty na vesnicích nebývaly a potravin, které se dovážely z jiných zemí. Samozřejmě opět záleželo na tom, co si jaká rodina mohla finančně dovolit. Na vesnicích se jinak stravovali sedláci a jinak jejich zaměstnanci. Vrchnost si cpala pupky výrobky ze zabíjaček, jako např. jitrnicemi, jelitami, ovárky a jinými poživatinami a nechyběla ani jídla ze zvěřiny. K tomu si nezapomněli nechat uvařit vydatné přílohy. Poddaní mohli jenom slintat někde v koutku a ukusovat suchý chléb, který si nenápadně namáčeli v omastku po té hostině. Nebývalo nic neobvyklého, že do práce byly zapojovány i děti, které např. pásly dobytek a vykonávaly lehčí zemědělské práce. Jejich největší odměnou bylo, když si bez vědomí sedláka zašly otrhat do jeho sadu nějaké ovoce a posbírat pár vyoraných brambor, které si pak např. s jablky opekly na ohýnku při západu slunce. Pamlsky chudých dětí nahrazovaly křížaly, tj. sušené ovoce, nejběžněji švestky, hrušky a jablka. Každá doba má své problémy a je politováníhodné, že ještě dnes existuje spousta zemí, kde je vidět bída na každém kroku a není v našich silách tyto nedostatky odstranit.

Publikováno: 21. 02. 2011

Kategorie: Lifestyle

Autor: Milena Hájková